15. 9. 2010

Reinthal - Veľká Javorina (Optická trasa - 63km)


Dnes 15.9.2010, pri ceste z Lednice domou nás navigácia nasmerovala cez Rakúsko. Pri prechádzaní po krajine som si všimol, že je celkom dobrá viditeľnosť, a boli krásne vidieť Malé Karpaty, Pálava z ktorej sme sa vracali a tiež aj Veľká Javorina.

Zdá sa že sme objavili celkom ľahko dostupné miesto pre optické spojenie medzi OM / OK a OE na vzdiaenosť 63km. Za nami boli ešte nejaké kopce, takže vzdialenosť spojenia by išla predĺžiť ďalej smerom na západ.

Pár fotiek prikladám:


Zoom na Veľkú Javorinu - je vidno vysielač na kopci vľavo hore nad budovou (fotené mobilným telefónom a ďalekohľadom).Fotky horizontu 1 - juh, 2 - juho-východ, 3 - juho-východ, 4 - východ

Mapa optickej trasy - GoogleEarth - 63km

Detail QTH Reinthal 170m.n.m. Je to na vyvýšenine medzi dvomi dedinami

LOS profil - Heywhatsthat.com (Vľavo Veľká Javorina, Vpravo Reinthal). Potenciál pre dlhšie spojenie je zrejmý, stačí nájsť obdobné stanovisko viac na západ.

Mapa - miesta s červeným podkladom by mali vidieť na Veľkú Javorinu - heywhatsthat.com

Žiadne komentáre: