3. 4. 2017

Výmena anténneho rotátoru SPID RAK

Na jeseň prestal rotátor SPID RAK otáčať anténou. Po ľahkej diagnostike, kde sme vylúčili problem s ovládacou skrinkou a káblom bolo jasné, že rotator je potrebné vymeniť. Cez zimu som zakúpil rovnaký – náhradný kus, ktorý mi Ondro OM4DW vymenil túto sobotu na streche. Výmena rotátoru znamenala demontáž anténnej časti (obe antény na trubke) a rotátora a následnú montáž dobrého rotátora a antén na pôvodné miesto. Celá výmena bola krkolomná – antény boli veľké a ťažké a výmena sa musela urobiť z najvyššej stupačky. Ondro je však ťažký profesinál, takže výmenu zvládol J


Veľká vďaka za pomoc patrí  Ondrovi OM4DW. 


Žiadne komentáre: